Geen producten (0)

Voorwaarden

 1. Algemene Informatie

1.1 Wortel & Cruydt is het eenmansbedrijf van Annabella Wiemers  en is gevestigd te:

Kromland 60

5371 MV, Ravenstein

06 28 45 93 58

annabellawiemers@hotmail.com

https://www.facebook.com/WortelEnCruydt

 

1.2

IBAN:  NL40 RABO 0184 8699 86, t.n.v.  Wortel & Cruydt.

o.v.v: ordernummer

 

1.3 KvK nr: 60905727

BTW nr: NL14 97 30 822 B01

 

1.4 Wortel & Cruydt heeft als doel de vervaardiging en verkoop van ambachtelijke kruidenproducten via winkel, webshop of evenementen.

1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Wortel & Cruydt worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.4 genoemde doelstelling.

1.6 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement voorgebracht worden.

 

 • Betaling m.b.t. producten

2.1 Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via iDeal, Bancontact, Belfius of overboeking naar de rekening van Wortel & Cruydt. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail, de eventuele track en trace code wordt op verzoek apart verstuurd, die kan niet aan de geautomatiseerde email toegevoegd worden.

2.2 Na het plaatsen van een bestelling moet het verschuldigde bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

2.3 Als er twee weken na de bestelling niet over is gegaan tot betaling ontvangt u een herinnering per e-mail.

2.4 Als er 1 week na de herinnering geen betaling is gedaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

 

 • Levering en verzenden m.b.t. producten

3.1 Levering in Nederland vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar zeker binnen 7 werkdagen na ontvangst betaling.  Uitzondering kan zijn als Wortel & Cruydt afwezig is voor evenementen, dan is het maximaal 2 dagen na thuiskomst mits alles op voorraad is. Het evenementenschema is te vinden op de webshop en op https://www.facebook.com/WortelEnCruydt

3.2 Houdt u er rekening mee dat betalen via internet sneller zal verlopen dan via overmaken bij uw bank.

3.3 Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

3.4 Verzend- en verpakkingskosten van producten die niet door de brievenbus passen bedragen € 6,95 binnen Nederland tot 10 kg. (dit zijn o.a. kruidenboeken, kruidenmagie zakjes, zalf en crème, tinctuur, culinaire producten, badzout en thee).

3.5 Verzend- en verpakkingskosten van producten die wel door de brievenbus passen bedragen € 4,25 binnen Nederland tot 100 gram. (dit zijn o.a. magisch kruidenpoeder, lippenbalsem, magische tinctuur)

3.6 Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, behoudt Wortel & Cruydt het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. Bij een teveel aan betaalde verzendkosten (bv als uw pakketje toch door de brievenbus past) krijgt u het verschil terug. Hierover wordt u per email geïnformeerd.

3.7 Alle bestellingen worden verzonden met Post.nl. Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd bij het postkantoor ligt het risico van de verzending bij de klant, tenzij u extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending. Tincturen, culinaire producten, crème en zalf, badzout en hoestsiroop zitten in glazen flesjes of potjes. Ik doe mijn uiterste best om deze zo goed mogelijk in te pakken. Het kan echter  voorkomen dat er iets kapot gaat tijdens het verzenden, of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt. Het risico ligt hierbij bij de klant als het pakket onverzekerd op moet gestuurd. Aangetekend betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of produkten worden nagestuurd.

3.8 Ophalen van de producten in de praktijk in Oss of tijdens een evenement is in overleg ook mogelijk. Neem dan contact op via email.

 

 • Retourneren m.b.t. producten

4.1 Retour zenden kan alleen als u binnen 14 dagen na levering via de e-mail aangeeft de producten te willen retourneren. In dat geval spreken we af hoe en wanneer dit gebeurt.

4.2 Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling over gegaan. Alleen de producten worden terug betaald, niet de verzendkosten.

4.3 Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn aangebroken/gebruikt en in volledig originele staat zijn.

4.4 De verzendkosten en de risico`s bij verzending zijn in beide gevallen voor rekening van de klant!

4.5 Van retourzending uitgesloten: Producten die speciaal voor de klant zijn samengesteld of gemaakt, of producten die op grond van hun aard (hygiëne) niet geschikt zijn voor retourzending.

 

 • Risico`s m.b.t. producten

5.1 Het gebruik van de producten geschied volledig op eigen risico. Wortel & Cruydt is niet aansprakelijk voor de evt. negatieve gevolgen van onjuist gebruik en handelen.

5.2 De producten van Wortel & Cruydt vervangen geen medische of psychologische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken.  Neem contact op met Wortel & Cruydt als er onduidelijkheid is of een product contra-indicaties heeft.

5.3 Bij gebreken van het produkt of vragen graag via email contact opnemen zodat het probleem opgelost kan worden. Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit ons weten via annabellawiemers@hotmail.com of via het contactformulier op onze contactpagina. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je sinds 15 februari 2016 je klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.

 

 1. Algemene voorwaarden Wortel & Cruydt wat betreft workshops en cursussen

   6.1 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van (de eerste) betaling.

   6.2 Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de opleiding of workshop volgt een definitieve uitnodiging.

   6.3 Wortel & Cruydt is gerechtigd cursusdagen te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en lesruimte. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk voor aanvang van de cursusdag op de hoogte gesteld. Mocht dit met zich meebrengen dat u hierdoor niet in staat bent de cursusdag dit jaar bij te wonen, heeft u er recht op om deze cursusdag het jaar erna in te halen.

   6.4 Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop worden geen lesgelden in rekening gebracht, slechts 25 euro voor de gemaakte kosten;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop wordt 50% van de lesgelden in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige lesgelden in rekening te brengen;
 • Voor aanvang van de opleiding of workshop dient het lesgeld betaald te zijn zoals van te voren afgesproken, indien dit niet gebeurt is blijft de verplichting tot betaling. Zie ook punt 6.8.
 • Bij verhindering van een les, bestaat de mogelijkheid deze in één van de andere cursusgroepen in te halen. Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een opleiding of opleidingsdag hiervan melding is gemaakt;
 • Indien men na aanvang van een opleiding de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de lesgelden. In het geval van langdurige ziekte wordt in overleg de cursist de kans geboden de opleiding het jaar erna zonder extra kosten in te halen;
 • Annulering of wijziging dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de e-maildatum.

  6.5 Wortel & Cruydt behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

  6.6 Alle gefactureerde bedragen dienen uiterlijk de maand voor de start- of lesdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  6.7 Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wortel & Cruydt cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

  6.8 Voor de Kruiden Totaal cursus geldt;

* Als u in 1 keer betaald kost de cursus 590 euro, en bespaar je 59 euro lesgeld. Uiterste betaling op 27 augustus 2017

* Maandelijks betalen kost 78,- en bespaart 25 euro. Elke betaling vanaf inschrijving elke 14e dag van de maand, in totaal 8 maanden lang.

* Losse lessen kosten 36,06 euro per stuk en komen voor 18 lessen op 649 euro.

* Bij de Nieuwjaars aanbieding betaalt men van januari 2017 t/m juli 2017 elke maand 71 euro, te voldoen voor de laatste dag van elke maand.

* Bij de Mei-aanbieding betaalt men tussen 16 mei en 15 juni 549 euro in één keer met de kortingscode EARLYBIRD, ipv 649 euro. Of bij maandelijkse afbetaling van de mei-aanbieding 49 euro korting op het gehele cursusbedrag; 600,- ipv 649,-, met de korting CLEVERBIRD betaald men dan 8 maanden lang 75,-  vanaf inschrijving, tot 15 juli 2017.

 

7.Versie, Publicatie en Aanpassingen

7.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

7.2 Dit is versie: 2017-5.0.

7.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de webshop van Wortel & Cruydt en zijn eventueel digitaal op te vragen.

7.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de webshop van Wortel & Cruydt en andere publicaties zoals het internet binden Wortel & Cruydt niet. Wortel & Cruydt behoudt zich het recht voor dergelijke punten te wijzigen.