Geen producten (0)

Voorwaarden/privacyverklaring

  1. Algemene Informatie

1.1 Wortel & Cruydt is het eenmansbedrijf van Annabella Wiemers en is gevestigd te:

Rogstraat 29A

5373 AS, Herpen

06 28 45 93 58

annabellawiemers@hotmail.com

https://www.facebook.com/WortelEnCruydt

De winkel en lesruimte bevindt zich op de Rogstraat 29A te Herpen

 

1.2

IBAN: NL40 RABO 0184 8699 86, t.n.v. Wortel & Cruydt.

o.v.v: ordernummer

 

1.3 KvK nr: 60905727

BTW nr: NL00 17 57 085 B24

 

1.4 Wortel & Cruydt heeft als doel de vervaardiging en verkoop van ambachtelijke kruidenproducten en magische benodigdheden via winkel, webshop of evenementen.

1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Wortel & Cruydt worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.4 genoemde doelstelling.

1.6 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement voorgebracht worden.

 

Betaling m.b.t. producten

2.1 Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via iDeal, Bancontact, Belfius of overboeking naar de rekening van Wortel & Cruydt. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail, de eventuele track en trace code wordt op verzoek apart verstuurd, die kan niet aan de geautomatiseerde email toegevoegd worden.

2.2 Na het plaatsen van een bestelling moet het verschuldigde bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

2.3 Als er twee weken na de bestelling niet over is gegaan tot betaling ontvangt u een herinnering per e-mail.

2.4 Als er 1 week na de herinnering geen betaling is gedaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

 

Levering en verzenden m.b.t. producten

3.1 Levering in Nederland vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar zeker binnen 7 werkdagen na ontvangst betaling en mits op voorraad. Uitzondering kan zijn als Wortel & Cruydt afwezig is voor evenementen, dan is het maximaal 2 dagen na thuiskomst mits alles op voorraad is. Het evenementenschema is te vinden op de webshop en op https://www.facebook.com/WortelEnCruydt

3.2 Houdt u er rekening mee dat betalen via internet sneller zal verlopen dan via overmaken bij uw bank.

3.3 Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

3.4 Verzend- en verpakkingskosten van producten die niet door de brievenbus passen bedragen € 7,65 binnen Nederland tot 10 kg. (dit zijn o.a. kruidenboeken, kruidenmagie zakjes, kruiden, tinctuur, cadeauartikelen en thee).

3.5 Verzend- en verpakkingskosten van producten die wel door de brievenbus passen bedragen € 4,95 binnen Nederland tot 100 gram. (dit zijn o.a. magisch kruidenpoeder, etherische olie, magische tinctuur, sommige platte boeken)

3.6 Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, behoudt Wortel & Cruydt het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. 

3.7 Alle bestellingen worden verzonden met Postnl. Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd bij het postkantoor ligt het risico van de verzending bij de klant, tenzij u extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending. Tincturen, oliën en kruiden zitten in glazen flesjes of potjes. We doen onze uiterste best om deze zo goed mogelijk in te pakken. Het kan echter voorkomen dat er iets kapot gaat tijdens het verzenden, of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt. Het risico ligt hierbij bij de klant als het pakket onverzekerd op moet gestuurd. Aangetekend betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of produkten worden nagestuurd.

3.8 Ophalen van de producten in de winkel in Herpen of tijdens een evenement is in overleg ook mogelijk. Neem dan contact op via email.

 

Retourneren m.b.t. producten

4.1 Retour zenden kan alleen als u binnen 14 dagen na levering via de e-mail aangeeft de producten te willen retourneren. In dat geval spreken we af hoe en wanneer dit gebeurt.

4.2 Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling over gegaan. Alleen de producten worden terug betaald, niet de verzendkosten.

4.3 Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn aangebroken/gebruikt en in volledig originele staat zijn.

4.4 De verzendkosten en de risico`s bij verzending zijn in beide gevallen voor rekening van de klant!

4.5 Van retourzending uitgesloten: Producten die speciaal voor de klant zijn samengesteld of gemaakt, of producten die op grond van hun aard (hygiëne) niet geschikt zijn voor retourzending.

4.6 Bestellingen die worden gecanceld na verzending, worden terugbetaald na terugzending van de goederen, minus de verzendkosten.

 

Risico`s m.b.t. producten

5.1 Het gebruik van de producten geschied volledig op eigen risico. Wortel & Cruydt is niet aansprakelijk voor de evt. negatieve gevolgen van onjuist gebruik en handelen.

5.2 De producten van Wortel & Cruydt vervangen geen medische of psychologische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken. Neem contact op met Wortel & Cruydt als er onduidelijkheid is of een product contra-indicaties heeft.

5.3 Bij gebreken van het produkt of vragen graag via email contact opnemen zodat het probleem opgelost kan worden. Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit ons weten via annabellawiemers@hotmail.com of via het contactformulier op onze contactpagina. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je sinds 15 februari 2016 je klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.

 

Algemene voorwaarden Wortel & Cruydt wat betreft workshops en cursussen

   6.1 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van (de eerste) betaling.

   6.2 Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de opleiding of workshop volgt een definitieve uitnodiging.

   6.3 Wortel & Cruydt is gerechtigd cursusdagen te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en lesruimte. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk voor aanvang van de cursusdag op de hoogte gesteld. Mocht dit met zich meebrengen dat u hierdoor niet in staat bent de cursusdag dit jaar bij te wonen, heeft u er recht op om deze cursusdag online in te halen.

   6.4 Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop worden geen lesgelden in rekening gebracht, slechts 25 euro voor de gemaakte kosten;

Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop wordt 50% van de lesgelden in rekening gebracht;

Bij annulering binnen 14 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige lesgelden in rekening te brengen;

Voor aanvang van de opleiding of workshop dient het lesgeld betaald te zijn zoals van te voren afgesproken, indien dit niet gebeurt is blijft de verplichting tot betaling. Zie ook punt 6.8.

Indien men na aanvang van een opleiding de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de lesgelden. In het geval van langdurige ziekte wordt in overleg de cursist de kans geboden de opleiding het jaar erna zonder extra kosten in te halen;

Annulering of wijziging dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de e-maildatum.

6.5 Wortel & Cruydt behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.6 Alle gefactureerde bedragen dienen uiterlijk de maand voor de start- of lesdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wortel & Cruydt cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven, noch digitaal te delen.

6.8 Voor de Kruiden Totaal cursus en de online versie ervan geldt;

* Als u in 1 keer betaald kost de cursus 659 euro. Uiterste betaling op 14 augustus 2023. Bij een betalingsregeling gelden de afspraken zoals die met Wortel & Cruydt schriftelijk zijn vastgelegd.

* Bij de Nieuwjaarsaanbieding betaalt men van januari 2024 t/m juli 2024 elke maand 72,50 euro, te voldoen voor de laatste dag van elke maand. Men kan er ook voor kiezen voor 31 januari het gehele bedrag van 509,- euro te voldoen.

* Bij de Mei-aanbieding kost de cursus 584,-. Uiterste betaling op 31 mei 2024. Bij een betalingsregeling gelden de afspraken zoals die met Wortel & Cruydt schriftelijk zijn vastgelegd. 

 

7.Privacyverklaring

7.1 Wortel & Cruydt, gevestigd aan Rogstraat 29A, 5373 AS, Herpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wortel-en-cruydt.nl/ Rogstraat 29A, 5373 AS, Herpen +31628459358

Annabella Wiemers is de Functionaris Gegevensbescherming van Wortel & Cruydt. Zij is te bereiken via annabellawiemers@hotmail.com

7.2 Persoonsgegevens die wij verwerken;

Wortel & Cruydt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het maken van een account.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De gegevens die je invult in je account. (naam, adres, email, telefoonummer, enz.) Omdat wij werken met Buckaroo Payment, hebben we geen bankgegevens, tenzij je zelf een overschrijving doet, of betaald per factuur.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via annabellawiemers@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

7.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wortel & Cruydt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Versturen van bestellingen, deelname aan workshops en cursussen, veranderingen in status van (uitverkochte) artikelen die besteld zijn, uitval van lessen. Daarnaast informatie op facturen die wettelijk bewaard moeten worden voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst.

 

7.4 Geautomatiseerde besluitvorming

Wortel & Cruydt neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wortel Cruydt) tussen zit.

Wortel & Cruydt gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Shoppagina voor de website en webshop, die een geheel eigen privacyverklaring heeft die AVG standaard is.

 

7.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; Zo lang u uw eigen account op de website laat staan blijven de door u gekozen ingevulde gegevens bewaard op de secure servers van Shoppagina. U kunt ten alle tijde besluiten uw account of (delen van) informatie te verwijderen.

7.6 Delen van persoonsgegevens met derden wordt niet door ons gedaan, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn zoals bv door de belastingdienst.

7.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wortel & Cruydt gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

7.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar annabellawiemers@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wortel & Cruydt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wortel & Cruydt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

7.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wortel & Cruydt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via annabellawiemers@hotmail.com

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Wortel & Cruydt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wortel & Cruydt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia, adres ;                     > Bewaartermijn is zo lang je kiest je account te behouden > Vergemakkelijken van verlenen van diensten en verzenden van bestellingen                        

Naam, adres, bankinformatie op facturen/bankafschriften; > Bewaartermijn is de wettelijke 7 jaar > Wettelijke verplichting, hierna worden gegevens vernietigd

 

7.10 Wortel & Cruydt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (in ons geval Shoppagina en Sisow), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wortel & Cruydt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8.Versie, Publicatie en Aanpassingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

8.2 Dit is versie: 2023-1.7.

8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de webshop van Wortel & Cruydt en zijn eventueel digitaal op te vragen.

8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de webshop van Wortel & Cruydt en andere publicaties zoals het internet binden Wortel & Cruydt niet. Wortel & Cruydt behoudt zich het recht voor dergelijke punten te wijzigen.